Het huishoudelijk reglement in de openbare registers

Datum 24 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

methode-vink

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers van het Kadaster lenen zich bij uitstek voor inschrijving van het huishoudelijk reglement. Vaak bereikt ons het bericht dat het Kadaster niet overgaat tot inschrijving van het huishoudelijk reglement met als argument dat inschrijving alleen mogelijk is als het gaat om een notariële akte. In de praktijk wordt het huishoudelijk reglement echter niet in een notariële akte, maar in een onderhandse akte vastgelegd.

Dit standpunt van het Kadaster is slechts ten dele juist. Het is niet zo dat het huishoudelijk reglement alleen in de vorm van een notariële akte in de openbare registers van het Kadaster kan worden ingeschreven. Ook een onderhandse vorm is toegestaan. Wel is het zo dat de Kadasterwet voorschrijft dat inschrijving van het huishoudelijk reglement in onderhandse vorm slechts kan gebeuren via een notariële verklaring. Dat betekent dat de notaris zal moeten controleren en verklaren dat het huishoudelijk reglement dat ter inschrijving wordt aangeboden op een juiste wijze tot stand is gekomen. Naar mijn mening kan het bestuur volstaan met het ter beschikking stellen van het huishoudelijk reglement aan de notaris, alsmede de notulen van de vergadering van eigenaars waaruit blijkt dat het huishoudelijk reglement met de vereiste gekwalificeerde meerderheid is goedgekeurd. Alsdan kan de notaris een verklaring opstellen, waarmee het bestuur het huishoudelijk reglement bij het Kadaster ter inschrijving kan aanbieden.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

 

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.