Geslaagde Onderwijsdag

Datum 28 / 11 / 2018
Door Rijssenbeek Advocaten In Nieuwsberichten en Blog

Op donderdag 22 november 2018 vond de Rijssenbeek Onderwijsdag plaats. Meer dan 150 professionele beheerders, medewerkers van woningcorporaties en particuliere bestuurders waren hierbij aanwezig.

In de workshop “Modelreglement 2017″ werd door mr. Lara Hesseling en mr. Hubert Braakhuis de structuur, opzet en indeling van het nieuwe modelreglement besproken en vergeleken met de eerdere modelreglementen. Speciale aandacht was er voor de gewijzigde juridische benadering ten aanzien van gemeenschappelijke gedeelten en zaken, de uitleg van de akte van splitsing, de op- en aanbouw en daarbij te sluiten gebruiksovereenkomst, tijdelijke verhuur, harde vloeren, de informatieplicht van de VvE en de mogelijkheid van elektronisch stemmen.

In de workshop “AVG” spraken Arzu Ilbay en mr. Paul Bekkers over de invloed van deze verordening op de dagelijkse praktijk van VvE’s en VvE-beheerders. Bewustwording van wat de AVG nu feitelijk regelt, is erg belangrijk. Om die reden werd de theorie behandeld, gevolgd door praktische voorbeelden over hoe om te gaan met de AVG. Ook werd stilgestaan bij de reden waarom zowel een VvE als een VvE-beheerder kunnen worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Marloes Meijerink en mr. Anne Vermeulen hebben in de workshop “Overlast en handhaving” onder meer gesproken over overlast binnen een complex, hoe te handhaven bij overtredingen door bewoners, op welke wijze boetes moeten vastgelegd in het huishoudelijk reglement en op welke wijze deze vervolgens effectief kunnen worden opgelegd. Ook is het met juridische voetangels en klemmen omgeven traject tot ontzegging van het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en het privé-gedeelte uiteengezet.

In de workshop “De vergadering van eigenaars” heeft mr. Silvana Visser gesproken over de wijze waarop de agenda moet worden opgesteld, hoe om te gaan met nagekomen punten, valkuilen bij de (digitale) oproeping en het (digitaal) stemmen, de eisen die moeten worden gesteld aan volmachten, wat doel en strekking is van het quorum, de eisen aan de tweede vergadering en de aandachtspunten bij vergaderingen in het geval van hoofd- en ondersplitsingen.

Mr. Marnix Nijenhof heeft in de workshop “Huurders in de VvE” tekst en uitleg gegeven over de positie van huurders in de VvE. Hoe gaat een VvE om met huurders die al huurden voordat de VvE werd opgericht? Welke rol en bijzondere verplichtingen heeft de groot-eigenaar/verhuurder binnen een VvE? Daarnaast is de (on)mogelijkheid besproken om helemaal geen huurders in de VvE te hebben.

In de workshop “Het schuldsaneringstraject” hebben Caroline Renting en mr. Ali El Fathi de deelnemers op praktische wijze meegenomen in het juridisch lastige traject van de schuldsanering bij een van de leden van een VvE. Daarbij is de WSNP uiteengezet, het zogeheten budgetbeheer ter sprake gekomen, de gevolgen van onderbewindstelling, de rechten en verplichtingen van een VvE bij een dwangakkoord en de juridische gevolgen van een omzetting van een schuldsanering naar een faillissement.

Daarnaast heeft mr. Esther van Riet in de workshop “Leidingen & stookkosten” de in de dagelijkse praktijk veel voorkomende problemen met betrekking tot al dan niet gemeenschappelijke leidingen besproken. Tevens werd aandacht besteed aan de juridische aspecten ten aanzien van het vaststellen en in rekening brengen door een VvE van de stookkosten. Meer in het bijzonder werd de aansprakelijkheid voor betaling van stookkosten bij opvolgend eigenaars uiteengezet.

De Rijssenbeek Onderwijsdag gemist? Voor vragen over de genoemde onderwerpen kunt u ons altijd benaderen.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com