Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt: te laat is te laat bij een VvE

Datum 11 / 04 / 2018
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Vastgoedrecht

Een eigenaar kan vernietiging vragen van een besluit van de vergadering van eigenaars  van een VvE. Dit moet worden gedaan binnen een maand nadat het besluit is genomen. De wettelijke termijn is als volgt: het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen.

De volgende data zijn in deze zaak van belang:

23 november 2015: vergadering van eigenaars;
10 december 2015: notulen op de website VvE beheerder en per e-mail toegezonden aan leden;
9 januari 2016: verzoek tot vernietiging.

De kantonrechter oordeelde dat de eigenaar één dag nadat de vergadering werd gehouden van de besluiten had kunnen kennisnemen en de termijn op dat moment is gaan lopen. Het indienen van het verzoek op 9 januari 2016 is te laat waardoor de eigenaar niet-ontvankelijk is verklaard. De eigenaar gaat in hoger beroep tegen deze beschikking. In deze zaak staat vast dat de eigenaar behoorlijk is opgeroepen en de besluiten waarvan vernietiging is verzocht deugdelijk waren geagendeerd.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat het belang van de eigenaars om zo spoedig mogelijk te weten of het genomen besluit geldig is of niet, meebrengt dat een eigenaar indien hij niet aanwezig kan of wil zijn ter vergadering -en ook geen volmacht heeft afgegeven- zo spoedig mogelijk navraag moet doen over de inhoud van de genomen besluiten. Met het enkel afwachten van de notulen wordt aan deze verplichting niet voldaan. Door de eigenaar in deze kwestie is niet aangetoond dat er geen mogelijkheid was tijdig navraag te doen over de inhoud van de genomen besluiten. Hij was dus te laat.

Een verzoek tot vernietiging van een besluit is mogelijk, maar de wettelijke termijn is kort en bepalend.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.