Gemeente moet VvE raadplegen in kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Datum 06 / 06 / 2017
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

het inzagerecht

In onze @rijssenbeek van 3 juni 2016  hebben we aandacht besteed aan de WMO in relatie tot VvE’s. De Ombudsman Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan, die voor alle VvE’s in Nederland met woonappartementen van belang kan zijn.

Wat was het geval ?     

Mevrouw P. woont in een appartementengebouw in Rotterdam. Zij huurt het appartement van een woningcorporatie. Een deel van de appartementen is eigendom van individuele eigenaars. 

Op enig moment constateert de VvE dat in de gemeenschappelijke ruimten automatische deuropeners zijn aangebracht. Dit is – zo blijkt – gebeurd in opdracht van de gemeente ten behoeve van mevrouw P.

Mevrouw P. is ‘cliënt’ in de zin van de WMO. De automatische deuropeners zijn een ‘maatwerkvoorziening’ voor haar. De deuropeners zijn echter aangebracht zonder toestemming en/of zonder voorafgaand overleg met de VvE. De VvE stelt dat zij sindsdien met twee verschillende automatische-deuropenersystemen zit en dat schade is ontstaan aan de gemeenschappelijke ruimten. De gemeente stelt dat zij bij de woningcorporatie heeft geïnformeerd en dat dat op basis van de WMO voldoende is.
 

De ombudsman oordeelt dat WMO de gemeente dwingt om, in het geval dat de maatwerkvoorziening is bedoeld voor een bewoner die niet de eigenaar van de woning is (zoals een huurder), de eigenaar zijn mening over het aanbrengen van de voorziening te laten geven. Dit geeft die eigenaar de gelegenheid bij de uitvoeringskwesties betrokken te zijn. De gemeente heeft dat in dit geval ten onrechte nagelaten. De  eigenaar van het appartementengebouw is immers niet (alleen) de woningcorporatie, maar zijn álle appartementseigenaars gezamenlijk. De gemeente had daarom niet alleen de woningcorporatie moeten benaderen, maar had contact moeten opnemen met alle appartementseigenaars. Daartoe had zij zich tot de VvE moeten wenden. 

De ombudsman verklaart de klachten van de VvE gegrond en ziet aanleiding om de gemeente Rotterdam een aanbeveling te doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het is aan de gemeente zelf om hieraan in de praktijk invulling te geven. Een (harde) sanctie is er dus niet. 

Voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met mr. Hubert Braakhuis of Marloes Meijerink.

 

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.