Gebruikersverklaring

Datum 20 / 01 / 2015
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

 

 

 

 

VERENIGING VAN EIGENAARS _______________________________

 

Gebruikersverklaring

 

Ondergetekende,

 

Naam: ____________________________________________________________________

Voornamen:  ________________________________________________________________

Geboren op:  ______________________________________te ________________________

Identiteitsbewijs:   ____________________________________________________________

Nummer identiteitsbewijs:      ____________________________________________________

Telefoon: __________________________________________________________________

 

Gebruiker van appartement nummer _______ van appartementencomplex ________________________________________________ te _______________________, welk gebruiksrecht is verleend door de eigenaar te weten:

Naam:______________________________________________________________________

Voornamen:_________________________________________________________________Telefoon:___________________________________________________________________

 

Verklaart:

1)      kennis genomen te hebben van het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars van genoemd appartementencomplex;

2)      dat hij/zij dit Reglement van Splitsing, het Huishoudelijk Reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 lid 1 Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven;

3)      dat deze verklaring eveneens betrekking heeft op besluiten en bepalingen die eerst na deze verklaring worden genomen respectievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de gebruiker in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid;

 

Aldus in drievoud opgemaakt te      _________________________ op: ___________________

 

Handtekening gebruiker voornoemd:     ____________________________________________

 

Handtekening eigenaar voornoemd:     _____________________________________________

 

Handtekening voor ontvangst bestuur:      ___________________________________________

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.