Duurzaamheid en besluitvorming binnen de VvE

Datum 15 / 06 / 2016
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

verduurzaming

Verduurzaming is een trend. Binnen het appartementsrecht worden steeds vaker vragen over verduurzaming gesteld. Een veel voorkomende vraag is bijvoorbeeld hoe het zit met de besluitvorming in geval van het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak. Of het vervangen van enkel glas voor HR ++ of zelfs triple glas. Moeten deze besluiten door de vergadering van eigenaars worden genomen met een gewone meerderheid of met een gekwalificeerde meerderheid? 

Van belang is of het in het voorkomende geval gaat om uitgaven die buiten het onderhoud vallen of nu juist om uitgaven die moeten worden gezien als onderhoud van het gebouw. Wanneer besloten wordt over een maatregel die enkel en alleen te maken heeft met verduurzaming van het gebouw, kan niet worden gesteld dat dit een uitgave betreft die ziet op onderhoud van het gebouw.  

Dat betekent dat een besluit met betrekking tot een uitgave die ziet op verduurzaming, in beginsel slechts kan worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.  

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet of mr. Anne Vermeulen.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.