Disclaimer/Privacy/Copyright

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Rijssenbeek Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Rijssenbeek Advocaten staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet e-mail of via haar website. Rijssenbeek Advocaten kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door onze ter zake betrokken medewerkers. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen hier dan zo snel mogelijk op reageren.

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen – behalve voor privĂ© gebruik niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijssenbeek Advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2015 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com