Dakopbouw bij een appartement

Datum 24 / 09 / 2020
Door Sanne Siebes In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

 

Het komt voor dat een eigenaar van een appartement zijn privégedeelte wil vergroten door middel van het realiseren van bijvoorbeeld een dakopbouw. Hiervoor is toestemming van de vergadering van eigenaars van de VvE nodig. Recent  heeft de rechtbank Amsterdam zich gebogen over een situatie waarbij een eigenaar toestemming heeft verzocht om een dakopbouw te realiseren, maar de VvE heeft geweigerd toestemming te geven. De eigenaar heeft vervolgens een procedure opgestart bij de rechtbank en vraagt om vernietiging, dan wel een nietigverklaring van dit vergaderbesluit en om een vervangende machtiging om alsnog de dakopbouw te mogen realiseren.  Hij is namelijk van mening dat de VvE zijn verzoek zonder redelijke gronden heeft geweigerd.

De feitelijke situatie is als volgt. De betreffende eigenaar wil graag een dakopbouw realiseren om zo wat extra woonruimte te verkrijgen. Hij heeft van de gemeente Amsterdam al een omgevingsvergunning gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Dit besluit is onherroepelijk. De gemeente Amsterdam heeft in haar overwegingen meegenomen dat sprake zal zijn van overlast in de vorm van verminderde zonlichtinval en beperking van het uitzicht die de dakopbouw met zich brengt.

De VvE geeft aan dat zij niet op de hoogte was van het feit dat de eigenaar een omgevingsvergunning had aangevraagd voor het realiseren van een dakopbouw. De VvE heeft dit pas vernomen nadat de bezwaartermijn al was verstreken. Daarnaast is het zo dat het appartementencomplex sinds de bouw in 1996 ongewijzigd is gebleven. Meerdere eigenaars hebben de mogelijkheden verkend om een dakopbouw te realiseren, maar hebben daar uiteindelijk toch van af gezien vanwege de belangen van de buren. De dakopbouw die de eigenaar wil realiseren zorgt volgens de VvE voor sterk verminderd woongenot en waardevermindering van meerdere appartementen vanwege de verminderde zonlichtinval en privacy. Een bezonningsstudie heeft uitgewezen dat in de zomer al vanaf 13:00 schaduw van de opbouw in de patio’s van de nabijgelegen appartementen valt. De impact van een dakopbouw is groot. De VvE vindt dat het voordeel  van de dakopbouw voor de eigenaar niet in verhouding staat tot het nadeel van de directe buren.

De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek van de eigenaar moet worden afgewezen. De VvE heeft wel degelijk redelijke belangen bij het weigeren van de toestemming. Voor de kantonrechter weegt hierbij de verminderde zoninval het zwaarst. Dit is een ernstige inbreuk op het belang van de betreffende andere eigenaars. Het belang van de eigenaar die de dakopbouw wil realiseren weegt daar niet tegenop. De eigenaar wordt dan ook in het ongelijk gesteld; de dakopbouw blijft dus uit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanne Siebes

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.