Het vervangen van cv-ketels door de VvE blijft een heikel punt!

Datum 26 / 03 / 2019
Door Paul Bekkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

onderhoud en vervanging van de cv-ketels

Steeds meer VvE’s willen het vervangen van rookgasafvoeren en cv-ketels in eigen hand houden, ook als de cv-ketels niet gemeenschappelijk maar privé zijn.
Het is immers algemeen bekend dat koolmonoxide als reukloos en onzichtbaar gas een sluipmoordenaar kan zijn. Uit onderzoek is gebleken dat ongevallen met koolmonoxide vaak worden veroorzaakt door lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten (privé) cv-ketels in boven elkaar gelegen woningen. Het is dan ook niet zonder reden dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 21 december 2016 een Handreiking heeft uitgebracht aangaande ‘De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen’.

VvE’s die te maken hebben met gemeenschappelijke rookgasafvoeren en privé cv-ketels, zoals bij een CLV-systeem, verkeren in de (juridisch) lastige situatie dat zij wel mogen besluiten over onderhoud en vervanging van de rookgasafvoeren, maar niet over onderhoud en vervanging van de cv-ketels. Dit levert vaak problemen op bij vervanging, met name als (een deel van) de cv-ketels nog uit vr-ketels bestaan. Daarnaast mag een VvE niet zonder meer controleren of een eigenaar het vereiste onderhoud laat uitvoeren aan zijn cv-ketel.

Uit eerdere jurisprudentie lijkt te volgen dat een VvE vooral in het kader van de veiligheid – onder omstandigheden – mag besluiten over onderhoud en vervanging van privé cv-ketels. De rechtbank Gelderland heeft recent in kort geding geoordeeld dat dergelijke besluiten de (keuze)vrijheid van eigenaars niet teveel mag beperken. De rechter oordeelt – enigszins in lijn met de eerdere jurisprudentie – dat het denkbaar is dat een VvE met het oog op het goed functioneren van het systeem zou kunnen besluiten een bepaald type cv-ketel voor te schrijven aan eigenaars.
De VvE in kwestie had besloten eigenaars voor te schrijven bij welke installateur zij hun cv-ketel moesten aanschaffen en van welk type en welk merk de cv-ketel moest zijn. Dat lijkt volgens de rechter verder te gaan dan noodzakelijk, waardoor het besluit nietig zou kunnen zijn. Het gevolg voor deze VvE is dat zij (vooralsnog) eigenaars niet kan dwingen mee te werken.

Staat uw VvE ook op het punt om besluiten te nemen over het onderhouden of vervangen van rookgasafvoeren en cv-ketels, maar loopt u tegen juridische problemen aan? Neemt u dan contact op met mr. Paul Bekkers.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.