Terug naar overzicht

Cursussen Huurrecht

Huurrecht

Hieronder treft u de verschillende modules waaruit de cursus huurrecht kan bestaan. Stel hieruit zelf uw cursus samen. Wij kunnen u ook een cursus aanbieden die specifiek ingaat op een door u gekozen onderwerp omtrent huurrecht.

Neem contact op met mr. Marnix Nijenhof of één van onze andere professionals voor meer informatie over de invulling en kosten van een cursus.

Module 1: Huurrecht algemeen
 • Inleiding
 • Definitie huur en categorisering
 • Verplichtingen verhuurder
 • Verplichtingen van de huurder
 • Einde huur en overgang huur
 • Systeem huurbeëindiging
 • Huur van aard naar korte duur
 • Leegstandwet
 • Bescherming van derden (medehuur, onderhuur, voortzetting na overlijden)
Module 2: Huurrecht 290-bedrijfsruimte
 • Inleiding/geschiedenis 290-bedrijfsruimterecht
 • Definitie: wat is 290-bedrijfsruimte, connexiteit en gemengde huurovereenkomsten
 • Huurtermijnen
 • Opzegging
 • Vergoeding bij opzegging van 290-bedrijfsruimte
 • Beëindiging huurovereenkomst overige bedrijfsruimte
 • Huurprijsaanpassing winkelruimte
 • Indeplaatsstelling
Module 3: Overlast in gemengde complexen
 • Inleiding
 • Terminologie
 • Afdwingbaarheid van reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement jegens huurder
 • Standaard situaties
 • Afwijkende situaties
 • Algemene Hinderwetbepalingen
Module 4: Bewonersparticipatie
 • Inleiding
 • Wettelijk kader
 • Voorbeelden knelpunten
 • Vormen van bewonersparticipatie
Module 5: De spagaat van de verhurende appartementseigenaar
 • Inleiding
 • Gebrekenregeling
 • Onderhoud appartementsrecht
 • Besluit kleine herstellingen
 • Mogelijkheden van de huurder
 • Problemen verhurend appartementseigenaar
 • Oplossing voor verhurend eigenaar

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.