Kennisbank

zonnepanelen

VvE’s en de vervanging van de salderingsregeling

Datum 20 / 06 / 2018
Door Bram Mol In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer op 15 juni jl. geïnformeerd over de vervanging van de salderingsregeling. Deze regeling wordt in 2020 omgevormd tot...

Lees verder

aanspraelijkheid van VvE-beheerder

Kostenverdeelsleutel versus woonoppervlakte

Datum 25 / 05 / 2018
Door Silvana Visser In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In lijn met de eerdere jurisprudentie zijn recent twee uitspraken gepubliceerd waarin is bevestigd dat de akte van splitsing leidend is voor de kostenverdeling binnen de VvE. Ofwel, ‘akte...

Lees verder

AVG voor VvE’s

Datum 25 / 05 / 2018
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa ingaan. Naar aanleiding van de komst van de AVG en de vele vragen die van...

Lees verder

Nieuw Compendium modelreglementen

Datum 16 / 05 / 2018
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Na de introductie van het nieuwe modelreglement in december 2017 heeft Rijssenbeek Advocaten besloten opnieuw een Compendium uit te geven. Hierin is een artikelsgewijze vergelijking opgenomen van de modelreglementen...

Lees verder

Vastgoedrecht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt: te laat is te laat bij een VvE

Datum 11 / 04 / 2018
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Een eigenaar kan vernietiging vragen van een besluit van de vergadering van eigenaars  van een VvE. Dit moet worden gedaan binnen een maand nadat het besluit is genomen. De wettelijke termijn...

Lees verder

Uitleg splitsingsreglement 1969: is de begane grond vloer gemeenschappelijk?

Datum 06 / 04 / 2018
Door Lara Hesseling In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Regelmatig krijgen wij van VvE’s met een splitsingsreglement van vóór 1973 de vraag of een bepaald gedeelte gemeenschappelijk of privé is. Deze vraag komt op, omdat deze oudere splitsingsreglementen...

Lees verder

verschil tussen de publiekrechtelijke- en de privaatrechtelijke bestemming

Aankoopkeuring standaard in NVM-koopovereenkomst appartement

Datum 28 / 03 / 2018
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Bij de koop van een woning en appartement wordt in de dagelijkse praktijk vaak gebruik gemaakt van de ‘NVM-koopakte’. De meest recente versie van deze (model-)koopakte dateert van 1...

Lees verder

bestemming splitsingsakte

Belangenverstrengeling bij een VvE-vergaderbesluit?

Datum 02 / 03 / 2018
Door Bram Mol In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Recent is een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarin is geoordeeld dat sprake was van belangenverstrengeling in de zin van artikel 47 lid 4 van het Modelreglement 2006. Deze...

Lees verder

het inzagerecht

Belangenverstrengeling bij een VvE-vergaderbesluit?

Datum 21 / 02 / 2018
Door Bram Mol In Kennisbank

Op 29 januari 2018 is een aardige appartementsrechtelijke uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd. Eén van de kwesties die in deze zaak aan de orde is gesteld, is de...

Lees verder

verschil tussen de publiekrechtelijke- en de privaatrechtelijke bestemming

Let op bij de verklaring aan de notaris bij overdracht van een appartement!

Datum 16 / 02 / 2018
Door Silvana Visser In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Zoals u in onze eerdere @Rijssenbeek heeft kunnen lezen, is per 1 januari 2018 de nieuwe Wet Verbetering functioneren VvE’s in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet...

Lees verder

1 2 3 4 5 23

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2015 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com