Kennisbank

verborgen gebreken

Opstalverzekering: Hoe zit het ook alweer?

Datum 17 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Tijdens de jaarlijkse “dag voor de VvE beheerder” die op donderdag 1 maart jl. heeft plaatsgevonden, werd tijdens de quiz “petje op, petje af” een vraag gesteld over een...

Lees verder

splitsingsakte

Opschorting en de gewone vereniging

Datum 15 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In de praktijk komt het vaak voor dat appartementsgerechtigden de voorschotbijdragen niet voldoen omdat zij menen een vordering op de VvE te hebben. In modelsplitsingsreglement 2006 is de bevoegdheid...

Lees verder

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Datum 14 / 01 / 2011
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De oplevering van een nieuwe woning is doorgaans een feestelijke gebeurtenis. Na lang wachten ontvangt de koper eindelijk de sleutels en kan de inrichting ter hand worden genomen. De...

Lees verder

bestemming splitsingsakte

De kozijnen; wat moet de VvE daarmee?

Datum 13 / 01 / 2011
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: “Wie is verantwoordelijk...

Lees verder

aanspraelijkheid van VvE-beheerder

Functies en bevoegdheden bij de vereniging van eigenaars

Datum 12 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Op de parkeerplaats van de Vereniging van Eigenaars “Altijd Schijnt de Zon” ontmoeten de administrateur (A) en de voorzitter (V) elkaar: V: wat ligt deze bestrating toch slecht …....

Lees verder

verjaring binnen het appartementsrecht

Aansprakelijkheid in en rond het gebouw

Datum 11 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De aansprakelijkheid in en rond het gebouw is in feite gebaseerd op het hoofdstuk “onrechtmatige daad”, een lastig en bijzonder uitgebreid hoofdstuk in ons rechtsstelsel. Ofschoon dit hoofdstuk zo...

Lees verder

gebruik van privégedeelten

De toelatingsregeling bij serviceflats

Datum 10 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Bij serviceflats komt het regelmatig voor, dat een ballotageregeling van toepassing is. Wat betekent een dergelijke ballotageregeling eigenlijk? En is een dergelijke regeling nog van deze tijd? In dit...

Lees verder

Wet buitengerechtelijke incassokosten

De volmacht en de stemming

Datum 09 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Veelal is wel bekend, dat een eigenaar aan een ander een volmacht kan geven om in zijn plaats ter vergadering te verschijnen en namens hem te stemmen. Maar hoe...

Lees verder

verduurzaming

Bestuurdersaansprakelijkheid bij de VvE en de C(F)V

Datum 07 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In het themanummer: “Functies en bevoegdheden bij de Vereniging van Eigenaars” werd stilgestaan bij de vraag, welke bevoegdheden met name de bestuurder van een Vereniging van Eigenaars heeft. Kort...

Lees verder

onredelijke hinder

De tweede vergadering van eigenaars

Datum 06 / 01 / 2011
Door Mark van der Lubbe In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Problematiek betreffende quorumvereisten. Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten in de vergadering van eigenaars is in de modelreglementen tot splitsing in appartementsrechten opgenomen dat een quorum is vereist....

Lees verder

1 27 28 29 30 31

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.