Kennisbank

Wijziging bestemming privé gedeelte

Datum 20 / 01 / 2013
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In alle model-splitsingsreglementen is een bepaling opgenomen, dat iedere eigenaar en gebruiker verplicht is zijn privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan in de akte gegeven bestemming, doch dat...

Lees verder

verborgen gebreken

Reglement = reglement

Datum 09 / 01 / 2013
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De feiten: anders dan gebruikelijk stond in het splitsingsreglement de bijzondere bepaling, dat parkeerplaatsen louter aan een eigenaar of gebruiker van een ander appartementsrecht in het onderhavige complex in...

Lees verder

aanspraelijkheid van VvE-beheerder

Privé of gemeenschappelijk: splitsingstekening doorslaggevend

Datum 30 / 01 / 2011
Door Lara Hesseling In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft op 7 november 2012, in de lijn van eerdere jurisprudentie, geoordeeld dat de splitsingstekening doorslaggevend is bij het antwoord op de vraag of een gedeelte...

Lees verder

verjaring binnen het appartementsrecht

Tekortschieten aannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?

Datum 29 / 01 / 2011
Door Marianne Schippers-Van de Weerdhof In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Tot voor kort was het uitgangspunt dat een onderaannemer voor door hem aan te rekenen gebreken in het werk nimmer aansprakelijk is jegens een opdrachtgever. Dit vanwege het ontbreken...

Lees verder

bestemming splitsingsakte

Heeft een huurder huurbescherming bij faillissement van de verhuurder?

Datum 28 / 01 / 2011
Door Marnix Nijenhof In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Onlangs heeft Rechtbank Almelo een vordering van de curator van een failliete verhuurder tot ontruiming van een gehuurde woning, toegekend. De volledige uitspraak van 30 juli 2012 is hier...

Lees verder

Wet buitengerechtelijke incassokosten

Nieuwe regels met betrekking tot incassokosten

Datum 25 / 01 / 2011
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Met ingang van 1 juli 2012 is nieuwe regelgeving in verband met de normering van de vergoeding van incassokosten in werking getreden. De regeling is te vinden in de...

Lees verder

methode-vink

Het huishoudelijk reglement in de openbare registers

Datum 24 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers...

Lees verder

verduurzaming

De boete(s) uit de NVM-koopakte

Datum 23 / 01 / 2011
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het kwam natuurlijk altijd al voor, maar zeker in slechte financiële tijden als deze komt het vaker voor dat, wanneer eenmaal een koopovereenkomst is gesloten, de koper of verkoper...

Lees verder

onredelijke hinder

Verzekeringsperikelen deel 2

Datum 22 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding In het vorige artikel betreffende de verzekeringsperikelen is uiteengezet wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade zoals genoemd in de waterschadecasus en welke verplichtingen de verzekeringnemer en...

Lees verder

veertien dagen brief

Verzekeringsperikelen deel 1

Datum 21 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen. Na deskundigenonderzoek is...

Lees verder

1 25 26 27 28 29 30

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.