Kennisbank

Nieuw Compendium modelreglementen

Datum 24 / 09 / 2019
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Na de introductie van het nieuwe modelreglement in december 2017 heeft Rijssenbeek Advocaten besloten opnieuw een Compendium uit te geven.       Hierin is een artikelsgewijze vergelijking opgenomen...

Lees verder

Boek over appartementsrecht en VvE’s verschenen

Datum 11 / 09 / 2019
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Op verzoek van Stichting Ars Aequi hebben Radboud Peutz en Hubert Braakhuis een boek (105 p.) geschreven over het appartementsrecht. In het boek wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht – waaronder in dit...

Lees verder

rechtspraak klare taal

VvE rechtspraak en klare taal

Datum 02 / 09 / 2019
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Kenmerkend voor het in eigendom hebben van een appartementsrecht is dat voorschotbijdragen betaald moeten worden. De meeste eigenaars van appartementsrechten zijn hiervan op de hoogte. Niet altijd is echter...

Lees verder

Is verkoper van een appartement aansprakelijk voor gebreken in gemeenschappelijke gedeelten binnen de VvE?

Datum 27 / 08 / 2019
Door Paul Bekkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Bij koop van een appartement dient niet alleen de financiële situatie van de VvE en de bouwkundige staat van het appartement zelf te worden onderzocht, maar is het ook...

Lees verder

Verwarmingsknop warmtewet

VvE’s en de Warmtewet; een opmerkelijke uitspraak

Datum 19 / 08 / 2019
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 een uitspraak gedaan over de verdeling van variabele stookkosten binnen een VvE. Deze uitspraak kan VvE’s – die het beheer voeren...

Lees verder

flatgebouw

Aansprakelijkheid VvE voor eigen risico opstalverzekeraar

Datum 07 / 08 / 2019
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Is een VvE aansprakelijk ten opzichte van een eigenaar die als gevolg van een lekkage schade lijdt en zelf het door de opstalverzekeraar gehanteerde eigen risico moet dragen? Over...

Lees verder

Appartementen

Hoe moet je binnen een VvE stemmen uitbrengen in het geval van hoofd- en ondersplitsing?

Datum 02 / 08 / 2019
Door Fleur Messink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In de praktijk merken we dat vaak onduidelijkheid bestaat over de manier waarop besluiten moeten worden genomen indien sprake is van hoofd- en ondersplitsing. Artikel 5:127 lid 3 BW...

Lees verder

Het huishoudelijk reglement van de VvE beoordeeld

Datum 25 / 07 / 2019
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Zoals eerder in de @Rijssenbeek van mei 2019 aangegeven, volgt uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat naast regels over gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten...

Lees verder

flatgebouw

De Hoge Raad zorgt voor onduidelijkheid binnen de VvE! Hoe nu te handelen?

Datum 16 / 07 / 2019
Door Paul Bekkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Onlangs hebben wij in onze @Rijssenbeek aandacht besteed aan een Hoge Raad uitspraak waarin is geoordeeld dat de vernietigingstermijn van artikel 5:130 lid 2 BW niet zonder meer een...

Lees verder

Waarom inschrijving van de koopovereenkomst van uw appartement nuttig kan zijn

Datum 04 / 07 / 2019
Door Fleur Messink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Sinds 1 september 2003 bepaalt artikel 7:3 BW dat de koopovereenkomst, van bijvoorbeeld een appartement, kan worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Deze inschrijving wordt ‘vormerkung’...

Lees verder

1 2 3 4 26

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com