Kennisbank

Maak gebruik van de (juiste) gerechtelijke procedure bij besluit VvE!

Datum 25 / 05 / 2020
Door Jarl van Sonsbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Binnen VvE’s ontstaan regelmatig discussies over besluiten en de uitvoering daarvan. Op de vergadering van eigenaars vindt de beraadslaging en discussie plaats. Daarna kán een lid van de VvE...

Lees verder

SAVE THE DATE

Datum 19 / 05 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

  Onderwijsdag 12 november 2020 Rijssenbeek Advocaten organiseert sinds 2012 een speciale Onderwijsdag voor VvE-beheerders en (particuliere) VvE-bestuurders. Ieder jaar worden onderwerpen geselecteerd waarmee u dagelijks te maken heeft. De...

Lees verder

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Datum 12 / 05 / 2020
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen én daarbij een termijn te geven...

Lees verder

VvE’s kunnen digitaal vergaderen vanwege tijdelijke wet COVID-19

Datum 22 / 04 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In onze @Rijssenbeek van 8 april jl. hebben we toegelicht hoe de VvE tijdens de coronacrisis toch besluiten kan nemen. Daarin verwezen we al naar een op handen zijnde...

Lees verder

Ruiling van bergingen in een VvE

Datum 20 / 04 / 2020
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of de berging betreft een los appartementsrecht. In onze praktijk...

Lees verder

(Ver)huurders en het coronavirus

Datum 16 / 04 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Onder meer huurders en verhuurders lopen tegen problemen aan. Huurders lopen het risico dat zij hun woning verliezen. Enerzijds omdat huurders door...

Lees verder

Hoe kan de VvE tijdens de coronacrisis toch besluiten nemen?

Datum 08 / 04 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De corona maatregelen zijn door het kabinet verlengd tot 28 april a.s. De kans is daarbij reëel dat de voorzorgmaatregel waarbij, kort gezegd, samenkomsten zijn verboden indien geen 1,5...

Lees verder

De dag van de VvE-Beheerder: 5 maart 2020 De PowerPoint Presentaties

Datum 03 / 04 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het lijkt alweer lang geleden. Op donderdag 5 maart 2020 vond de Dag van de VvE-beheerder plaats. Het Instituut Fysieke Veiligheid was dit jaar de locatie en het thema was veiligheid. Als service (en...

Lees verder

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Datum 31 / 03 / 2020
Door Jonathan Scholte In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt. De betreffende VvE bestaat uit 59 appartementsrechten die ieder recht...

Lees verder

Kamerverhuur te verbieden door VvE?

Datum 31 / 03 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het komt steeds vaker voor dat appartementen worden aangekocht met het doel deze geschikt te maken voor kamergewijze verhuur veelal voor bewoning door studenten. Het is een feit van...

Lees verder

1 2 3 4 29

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.