Kennisbank

Lidmaatschap “gewone” vereniging opzegbaar; contributie blijft verschuldigd

Datum 09 / 11 / 2018
Door Esther van Riet In Kennisbank

Een eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaars. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar. Het verplichte lidmaatschap van een ‘appartementsrechtelijke’ Vereniging van Eigenaars is...

Lees verder

Vechtpartij op vergadering VvE. Kan de toegang worden ontzegd?

Datum 02 / 11 / 2018
Door Mark van der Lubbe In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De gemoederen lopen op een vergadering van eigenaars zo hoog op dat een lid van de VvE een ander lid een klap verkoopt. De VvE wenst tegen deze ernstige verstoring...

Lees verder

Verbod op kamerverhuur niet te omzeilen met andere contractsvorm

Datum 30 / 10 / 2018
Door Silvana Visser In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Regelmatig krijgt ons kantoor vragen van VvE’s over kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten. De aanleiding hiervoor is vaak (de vrees voor) overlast. In veel gevallen is het moeilijk om kamerverhuur...

Lees verder

Inzage in administratie VvE kan ook digitaal

Datum 19 / 10 / 2018
Door Laurine van Gemert In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Reeds eerder informeerden wij over de reikwijdte van het inzagerecht bij een VvE. Dat wordt tot uitdrukking gebracht in de artikelen 40 lid 6 MR 1973, 41 lid 6 MR...

Lees verder

VvE’s willen het weten; wanneer treedt de gewijzigde warmtewet in werking?

Datum 16 / 10 / 2018
Door Tom Gilsing In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De wet tot wijziging van de Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt echter pas in werking op een bij koninklijk besluit...

Lees verder

verschil tussen de publiekrechtelijke- en de privaatrechtelijke bestemming

Hoofd- en onder VvE niet goed verzekerd: eigen schuld VvE

Datum 03 / 10 / 2018
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In juni van dit jaar heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak gedaan in een kwestie waarin de opstalverzekering niet via de hoofd-VvE was afgesloten, maar alleen op naam...

Lees verder

Verwerping vrienden en familie verweer bij airbnb in VvE

Datum 25 / 09 / 2018
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Uit de rechtspraak over kortdurende verhuur volgt dat de bestemming van het appartementsrecht bepalend is. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2013 dat bij het voor korte tijd tegen betaling...

Lees verder

Cursussen advocatuur

Moet de VvE altijd de arbitrageregeling uit de akte volgen?

Datum 20 / 08 / 2018
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In sommige aktes van splitsing is een arbitrageregeling opgenomen. Op grond van zo’n arbitrageregeling dienen geschillen aan een arbiter te worden voorgelegd en niet aan de rechtbank. Uit de...

Lees verder

Kan de VvE grenzen stellen aan een eigenaar die veel administratieve lasten veroorzaakt?

Datum 01 / 08 / 2018
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het komt soms voor dat een appartementseigenaar uit onvrede met het gevoerde beleid het bestuur, de (administratief) beheerder en/of de gezamenlijke eigenaars van de VvE bestookt met e-mails en...

Lees verder

Overlast bij VvE’s door bomen en overhangende takken

Datum 18 / 07 / 2018
Door Marloes Meijerink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Regelmatig vragen VvE’s ons advies met betrekking tot overlast door een boom op een naastgelegen erf. Wat zijn nu de mogelijkheden voor een VvE om tegen de eigenaar van die boom...

Lees verder

1 2 3 22

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2015 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com