Nieuwsberichten en Blog

Kamerverhuur appartement toegestaan?

Datum 22 / 06 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Indien in de akte van splitsing geen beperkingen zijn opgenomen is kamergewijze verhuur van een appartement in beginsel toegestaan. Dit blijkt uit de jurisprudentie. Het komt echter regelmatig voor...

Lees verder

Kelder of berging bij appartement gebruiken als woonruimte?

Datum 18 / 06 / 2020
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Met name in de grote steden gebeurt het veel: de kelder/berging bij een appartement wordt ingericht en gebruikt als woonruimte. Mag en kan dat? Recent heeft het gerechtshof Amsterdam hierover...

Lees verder

Recht op vrije advocaatkeuze voor de VvE verder verruimd

Datum 16 / 06 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In een zeer recente procedure bij het Europese Hof Van Justitie heeft het Europees Hof geoordeeld over verdere verruiming van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden. In 2013 oordeelde het...

Lees verder

(Ver)huurders en het coronavirus II

Datum 10 / 06 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In onze @Rijssenbeek van 16 april 2020 zijn wij ingegaan op (ver)huurders en het coronavirus. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en zijn ontwikkelingen te melden. Op 25...

Lees verder

Verzoek vervangende machtiging tot benoeming bestuur of VvE beheerder

Datum 08 / 06 / 2020
Door Rein Simonse In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Op grond van art. 5:121 BW kan een appartementseigenaar, in alle gevallen waarin voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en of de privégedeelten...

Lees verder

Maak gebruik van de (juiste) gerechtelijke procedure bij besluit VvE!

Datum 25 / 05 / 2020
Door Jarl van Sonsbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Binnen VvE’s ontstaan regelmatig discussies over besluiten en de uitvoering daarvan. Op de vergadering van eigenaars vindt de beraadslaging en discussie plaats. Daarna kán een lid van de VvE...

Lees verder

SAVE THE DATE

Datum 19 / 05 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

  Onderwijsdag 12 november 2020 Rijssenbeek Advocaten organiseert sinds 2012 een speciale Onderwijsdag voor VvE-beheerders en (particuliere) VvE-bestuurders. Ieder jaar worden onderwerpen geselecteerd waarmee u dagelijks te maken heeft. De...

Lees verder

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Datum 12 / 05 / 2020
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen én daarbij een termijn te geven...

Lees verder

VvE’s kunnen digitaal vergaderen vanwege tijdelijke wet COVID-19

Datum 22 / 04 / 2020
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In onze @Rijssenbeek van 8 april jl. hebben we toegelicht hoe de VvE tijdens de coronacrisis toch besluiten kan nemen. Daarin verwezen we al naar een op handen zijnde...

Lees verder

Ruiling van bergingen in een VvE

Datum 20 / 04 / 2020
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of de berging betreft een los appartementsrecht. In onze praktijk...

Lees verder

1 2 3 4 5 6 35

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.