Nieuwsberichten en Blog

verjaring binnen het appartementsrecht

Tekortschieten aannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?

Datum 29 / 01 / 2011
Door Marianne Schippers-Van de Weerdhof In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Tot voor kort was het uitgangspunt dat een onderaannemer voor door hem aan te rekenen gebreken in het werk nimmer aansprakelijk is jegens een opdrachtgever. Dit vanwege het ontbreken...

Lees verder

bestemming splitsingsakte

Heeft een huurder huurbescherming bij faillissement van de verhuurder?

Datum 28 / 01 / 2011
Door Marnix Nijenhof In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Onlangs heeft Rechtbank Almelo een vordering van de curator van een failliete verhuurder tot ontruiming van een gehuurde woning, toegekend. De volledige uitspraak van 30 juli 2012 is hier...

Lees verder

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kunnen huurders worden geweigerd vanwege een slechte betalingsmoraal?

Datum 27 / 01 / 2011
Door Marnix Nijenhof In Nieuwsberichten en Blog

Hof Den Haag heeft in een arrest van 24 mei 2011 geoordeeld dat een woningcorporatie een kandidaat-huurder mag weigeren die een verleden heeft van betalingsachterstanden en ontruimingen. Dit mag...

Lees verder

splitsingsakte

Sinds 1 juli 2012 heeft Rijssenbeek Advocaten haar team uitgebreid met een ervaren notarieel jurist. De functie wordt bekleed door Lara Hesseling.

Datum 26 / 01 / 2011
Door Rijssenbeek Advocaten In Nieuwsberichten en Blog

Lara studeerde notarieel recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie is zij zeven jaar werkzaam geweest als kandidaatnotaris, gespecialiseerd in vastgoed waaronder met name splitsingen. Zij...

Lees verder

Wet buitengerechtelijke incassokosten

Nieuwe regels met betrekking tot incassokosten

Datum 25 / 01 / 2011
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Met ingang van 1 juli 2012 is nieuwe regelgeving in verband met de normering van de vergoeding van incassokosten in werking getreden. De regeling is te vinden in de...

Lees verder

methode-vink

Het huishoudelijk reglement in de openbare registers

Datum 24 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers...

Lees verder

verduurzaming

De boete(s) uit de NVM-koopakte

Datum 23 / 01 / 2011
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het kwam natuurlijk altijd al voor, maar zeker in slechte financiële tijden als deze komt het vaker voor dat, wanneer eenmaal een koopovereenkomst is gesloten, de koper of verkoper...

Lees verder

onredelijke hinder

Verzekeringsperikelen deel 2

Datum 22 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding In het vorige artikel betreffende de verzekeringsperikelen is uiteengezet wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade zoals genoemd in de waterschadecasus en welke verplichtingen de verzekeringnemer en...

Lees verder

veertien dagen brief

Verzekeringsperikelen deel 1

Datum 21 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen. Na deskundigenonderzoek is...

Lees verder

gemeenschappelijke ruimte

UAV 2012 van kracht

Datum 20 / 01 / 2011
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Verreweg de meest gebruikte algemene voorwaarden in de Nederlandse bouw zijn de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken” oftewel de UAV. Naar schatting wordt er jaarlijks circa...

Lees verder

1 29 30 31 32 33 34

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.