Nieuwsberichten en Blog

Wet buitengerechtelijke incassokosten

Nieuwe regels met betrekking tot incassokosten

Datum 25 / 01 / 2011
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Met ingang van 1 juli 2012 is nieuwe regelgeving in verband met de normering van de vergoeding van incassokosten in werking getreden. De regeling is te vinden in de...

Lees verder

methode-vink

Het huishoudelijk reglement in de openbare registers

Datum 24 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers...

Lees verder

verduurzaming

De boete(s) uit de NVM-koopakte

Datum 23 / 01 / 2011
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het kwam natuurlijk altijd al voor, maar zeker in slechte financiële tijden als deze komt het vaker voor dat, wanneer eenmaal een koopovereenkomst is gesloten, de koper of verkoper...

Lees verder

onredelijke hinder

Verzekeringsperikelen deel 2

Datum 22 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding In het vorige artikel betreffende de verzekeringsperikelen is uiteengezet wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade zoals genoemd in de waterschadecasus en welke verplichtingen de verzekeringnemer en...

Lees verder

veertien dagen brief

Verzekeringsperikelen deel 1

Datum 21 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen. Na deskundigenonderzoek is...

Lees verder

gemeenschappelijke ruimte

UAV 2012 van kracht

Datum 20 / 01 / 2011
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Verreweg de meest gebruikte algemene voorwaarden in de Nederlandse bouw zijn de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken” oftewel de UAV. Naar schatting wordt er jaarlijks circa...

Lees verder

kamergewijze verhuur appartementsrecht

Is een huurder gehouden aan het huishoudelijk reglement van de VvE?

Datum 19 / 01 / 2011
Door Marnix Nijenhof In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Deze vraag is in een recent arrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 10 februari 2012, nr. 10/03328 (LJN BU8174) aan de orde gekomen. De casus is als volgt:...

Lees verder

Handelt een makelaar onzorgvuldig als hij niet overgaat tot opmeting van de oppervlakte van een pand indien hij deze in de verkoop zet?

Datum 18 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De Hoge Raad heeft zich op 17 februari 2012 uitgelaten over een zaak waarin de op het verkoopbord en in de verkoopbrochure vermelde oppervlakte van een te koop staand...

Lees verder

verborgen gebreken

Opstalverzekering: Hoe zit het ook alweer?

Datum 17 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Tijdens de jaarlijkse “dag voor de VvE beheerder” die op donderdag 1 maart jl. heeft plaatsgevonden, werd tijdens de quiz “petje op, petje af” een vraag gesteld over een...

Lees verder

splitsingsakte

Opschorting en de gewone vereniging

Datum 15 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In de praktijk komt het vaak voor dat appartementsgerechtigden de voorschotbijdragen niet voldoen omdat zij menen een vordering op de VvE te hebben. In modelsplitsingsreglement 2006 is de bevoegdheid...

Lees verder

1 28 29 30 31 32 33

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.