Nieuwsberichten en Blog

gemeenschappelijke ruimte

UAV 2012 van kracht

Datum 20 / 01 / 2011
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Verreweg de meest gebruikte algemene voorwaarden in de Nederlandse bouw zijn de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken” oftewel de UAV. Naar schatting wordt er jaarlijks circa...

Lees verder

kamergewijze verhuur appartementsrecht

Is een huurder gehouden aan het huishoudelijk reglement van de VvE?

Datum 19 / 01 / 2011
Door Marnix Nijenhof In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Deze vraag is in een recent arrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 10 februari 2012, nr. 10/03328 (LJN BU8174) aan de orde gekomen. De casus is als volgt:...

Lees verder

Handelt een makelaar onzorgvuldig als hij niet overgaat tot opmeting van de oppervlakte van een pand indien hij deze in de verkoop zet?

Datum 18 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De Hoge Raad heeft zich op 17 februari 2012 uitgelaten over een zaak waarin de op het verkoopbord en in de verkoopbrochure vermelde oppervlakte van een te koop staand...

Lees verder

verborgen gebreken

Opstalverzekering: Hoe zit het ook alweer?

Datum 17 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Tijdens de jaarlijkse “dag voor de VvE beheerder” die op donderdag 1 maart jl. heeft plaatsgevonden, werd tijdens de quiz “petje op, petje af” een vraag gesteld over een...

Lees verder

splitsingsakte

Opschorting en de gewone vereniging

Datum 15 / 01 / 2011
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

In de praktijk komt het vaak voor dat appartementsgerechtigden de voorschotbijdragen niet voldoen omdat zij menen een vordering op de VvE te hebben. In modelsplitsingsreglement 2006 is de bevoegdheid...

Lees verder

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Datum 14 / 01 / 2011
Door Hubert Braakhuis In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De oplevering van een nieuwe woning is doorgaans een feestelijke gebeurtenis. Na lang wachten ontvangt de koper eindelijk de sleutels en kan de inrichting ter hand worden genomen. De...

Lees verder

bestemming splitsingsakte

De kozijnen; wat moet de VvE daarmee?

Datum 13 / 01 / 2011
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: “Wie is verantwoordelijk...

Lees verder

aanspraelijkheid van VvE-beheerder

Functies en bevoegdheden bij de vereniging van eigenaars

Datum 12 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Op de parkeerplaats van de Vereniging van Eigenaars “Altijd Schijnt de Zon” ontmoeten de administrateur (A) en de voorzitter (V) elkaar: V: wat ligt deze bestrating toch slecht …....

Lees verder

verjaring binnen het appartementsrecht

Aansprakelijkheid in en rond het gebouw

Datum 11 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De aansprakelijkheid in en rond het gebouw is in feite gebaseerd op het hoofdstuk “onrechtmatige daad”, een lastig en bijzonder uitgebreid hoofdstuk in ons rechtsstelsel. Ofschoon dit hoofdstuk zo...

Lees verder

gebruik van privégedeelten

De toelatingsregeling bij serviceflats

Datum 10 / 01 / 2011
Door Norbert Rijssenbeek In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Bij serviceflats komt het regelmatig voor, dat een ballotageregeling van toepassing is. Wat betekent een dergelijke ballotageregeling eigenlijk? En is een dergelijke regeling nog van deze tijd? In dit...

Lees verder

1 24 25 26 27 28

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com