bouwrecht voor vve's

Bouwrecht

Wij adviseren en procederen over bouwrechtelijke kwesties. Veelal gaat het om geschillen waarbij VvE’s en dus appartementsrechten zijn betrokken. Omdat de oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementencomplex geschiedt aan het bestuur van de VvE, is de VvE bevoegd de aannemer aan te spreken ook al is de VvE geen partij bij de koop-/aannemingsovereenkomst. De VvE beheert de gemeenschappelijke gedeelten en zaken en heeft dan ook de plicht de aannemer tijdig aan te schrijven indien er gebreken zijn in het opgeleverde werk (zowel nieuwbouw als renovatie).

Wij adviseren VvE’s en leden van VvE’s over bouwrechtelijke kwesties en zijn onder meer gespecialiseerd in:

  • (opleveringss)geschillen bij nieuwbouw en renovatie;
  • koop-/aannemingsovereenkomsten inclusief bijbehorende garantieregelingen;
  • verborgen gebreken,;
  • garanties;
  • bouwtijdoverschrijding;
  • ongeoorloofde wijzigingen en non-conformiteit van en bij appartementencomplexen.

Wij hebben ruime ervaring met het procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Met onze specialistische kennis adviseren wij onder meer VvE’s, woningcorporaties en (appartementsrecht)eigenaars.

Onze experts in het bouwrecht

Mark van der Lubbe

Appartementsrecht en bouwrecht

m.vanderlubbe@rijssenbeek.nl

Anne Vermeulen-Jonkers

Appartementsrecht en bouwrecht

a.vermeulen@rijssenbeek.nl

Marianne Schippers-Van de Weerdhof

Appartementsrecht en bouwrecht

m.schippers@rijssenbeek.nl