Bevel tot wijziging van de splitsingsakte

Datum 02 / 06 / 2015
Door Lara Hesseling In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Een splitsingsakte kan in beginsel alleen gewijzigd worden met medewerking van:

  1. alle appartementseigenaars; of
  2. het bestuur, indien hiertoe een besluit is genomen in een vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste 4/5 van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt.

Bovendien is toestemming van onder meer de beperkt gerechtigden (zoals hypotheekhouders) vereist.

In artikel 5:144 van het Burgerlijk Wetboek zijn echter enkele situaties vastgelegd, waarin de kantonrechter kan bevelen dat de splitsingsakte moet worden gewijzigd. Dit kan zelfs tegen de zin van alle appartementseigenaars in gebeuren. Iedere appartementseigenaar, maar ook iedere beperkt gerechtigde, beslaglegger of grondeigenaar kan de kantonrechter hiertoe verzoeken.

Eén van de wettelijk vastgelegde situaties is wanneer de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting van de daarbij behorende grond niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de splitsingsakte. Denk hierbij aan een nieuwbouwcomplex, waarvan na de bouw blijkt dat deze niet overeenkomt met de splitsingstekening.  Klik voor een rechterlijke uitspraak in dit kader hier.

Deze situatie ziet nadrukkelijk ook op afwijkingen die pas later zijn ontstaan. Echter, valt niet uit te sluiten dat een andere appartementseigenaar dan herstel in de oorspronkelijke toestand zou kunnen vorderen. Met name wanneer de afwijking aan één van de appartementseigenaars valt toe te rekenen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.