Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Datum 31 / 05 / 2021
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

Indien een bestuurder zijn taken veronachtzaamt of zijn bevoegdheden overschrijdt, kan hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Uit jurisprudentie volgt dat een bestuurder op grond van artikel 2:9 BW pas aansprakelijk is als hem, gelet op alle omstandigheden van het geval, een ernstig verwijt treft. De drempel hiervoor is hoog en een fout of misrekening die inherent wordt gemaakt als bestuurder betreft geen ernstig verwijt. Een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag biedt een voorbeeld waarbij een voormalig bestuurder wel aansprakelijk was tegenover de VvE.

Een appartementseigenaar is twee jaar enig bestuurder van de VvE geweest. De nieuwe bestuurder heeft vervolgens geconstateerd dat de administratie geheel niet op orde was. Uiteindelijk heeft de VvE na een gerechtelijke procedure en via een deurwaarder de ontbrekende administratie overhandigd gekregen. Hieruit bleek dat veel kosten onterecht waren betaald. Daarnaast had de voormalig bestuurder nagelaten VvE-bijdragen tijdig bij de leden te innen, waardoor vorderingen waren verjaard. Het is als bestuurder van belang tijdig een incassotraject te starten zodat vorderingen niet verloren gaan. Ook was een kostbare boekhoudkundige reconstructie noodzakelijk door de gebrekkige administratie.

De rechtbank oordeelt dat de nalatigheden en onnauwkeurigheden in strijd zijn met een behoorlijke vervulling van de  bestuurstaak en dat de voormalig bestuurder een ernstig verwijt treft. De voormalig bestuurder had bovendien een boekhoudkundige achtergrond en moest als geen ander vermoeden dat hij de VvE financieel aanzienlijk zou benadelen. De voormalig bestuurder werd veroordeeld tot betaling van de door de VvE geleden schade. De aansprakelijkheidsdrempel is derhalve hoog, maar een bestuurder dient zich bewust te zijn van dit risico.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Jonathan Scholte.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.