Belang bij inzage administratie VvE

Datum 10 / 02 / 2021
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen op het inzagerecht dat het toepasselijke modelreglement geeft (zie bijvoorbeeld art. 40 lid 6 MR 1973 en 41 lid 6 MR 1983/1992). Het Modelreglement 2006 geeft overigens  alleen recht op inzage in de notulen. Uit rechtspraak blijkt echter dat het inzagerecht niet onbeperkt is, geen recht geeft op kopieën en dat inzage ook digitaal kan worden verleend.

Inzage vorderen bij de rechter?
Kan een eigenaar alsnog de gewenste inzage of kopieën krijgen, door een verzoek op grond van art. 843a Rv aan de rechter? Uit een uitspraak van 26 januari 2021 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar aanleiding van zo’n verzoek, blijkt dat dat verzoek niet snel wordt toegewezen.

Volgens het hof moet een eigenaar namelijk voldoende onderbouwen welk belang hij heeft bij het inzien van de administratie. Ook moet hij voldoende concreet aangeven van welke stukken hij inzage verlangt. Het hof oordeelt dat de eigenaar dat onvoldoende heeft gedaan en wijst zijn vordering af.
Maar ook indien de eigenaar zijn vordering wel voldoende zou hebben onderbouwd, kan de vordering worden afgewezen, namelijk indien daarvoor gewichtige redenen aan de kant van de VvE zijn.

Conclusie
Een eigenaar moet dus goed onderbouwen welk belang hij heeft bij inzage en welke stukken hij daartoe wil inzien of kopiëren. De VvE kan afgifte vervolgens weigeren wegens zwaarwichtige belangen. Een eigenaar zal met een verzoek om inzage dus niet snel succes hebben bij de rechter, als de VvE gewichtige redenen heeft voor de geheimhouding.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Bram Willemsen.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.