Compendium

Rijssenbeek Advocaten heeft een Compendium uitgegeven. Hierin vindt u een artikelsgewijze vergelijking van de modelreglementen bij splitsing in appartementsrechten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 1973 – 1983 – 1992 – 2006. Onmisbaar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk gebruikmaakt van diverse modelreglementen! De kosten van dit Compendium bedragen slechts € 18,95 (exclusief BTW). Klik hier om het compendium direct te bestellen.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.