Rijssenbeek advocaten kantoorgebouw specialist in appartementsrecht

Appartementsrecht

Wij adviseren en procederen in zaken over het appartementsrecht in brede zin. 

Onder het appartementsrecht wordt verstaan:

 1. mede eigendom: een aandeel in de eigendom van een gebouw en/of grond met toebehoren;
 2. gebruiksrecht; de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van het privégedeelte  (o.a. woning/parkeerplaats/bedrijfsruimte) en het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken (o.a. entree/ liften/ gangen);
 3. verplicht lidmaatschap VvE: een eigenaar van een appartementsrecht is van rechtswege lid van de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. 

Rijssenbeek Advocaten is het enige kantoor in Nederland dat zich volledig richt op het appartementsrecht.

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:

 • uitleg akte van splitsing;
 • herontwikkeling;
 • wijziging akte van splitsing;
 • op-/aan-/onderbouw;
 • verduurzaming (o.a. zonnepanelen, laadpalen);
 • geldlening VvE;
 • renovatie;
 • airbnb/studentenhuisvesting exclusieve ingebruikgeving gemeenschappelijk gedeelte (dakterras, parkeerplaats);
 • overlast binnen VvE;
 • bevoegdheden bestuur;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • verplichtingen eigenaars/gebruikers;
 • ingebruikgeving privégedeelte; vergaderingen van eigenaars wijze van stemmen binnen VvE;
 • rechtsgeldigheid besluiten; aan- en verkoop grond door VvE;
 • huishoudelijk reglement (o.a. toetsen en opstellen);
 • opheffing splitsing.

Al onze advocaten en juristen zijn experts in appartementsrecht.

Al 30 jaar.

Ontmoet ons team.

Onze mensen