Aanvang werkzaamheden voorafgaand aan besluit. Besluit om die reden niet nietig

Datum 14 / 10 / 2014
Door Ali El Fathi In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

verborgen gebreken

Onlangs heeft het Gerechtshof ’s Hertogenbosch zich gebogen over een besluit van de vergadering van eigenaars, waarmee toestemming was verleend aan eigenaars van een appartementsrecht om een tweetal dakterrassen te realiseren.  De gewenste dakterrassen zouden niet buiten de zogenaamde dikke lijnen van de splitsingstekening komen. Een wijziging van de splitsingsakte/tekening was dus niet nodig. Wél was de toestemming van de vergadering van eigenaars vereist. Het desbetreffende splitsingsreglement vereist immers dat  iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming niet is toegestaan.

Één van de leden van de VvE is van mening dat voornoemd besluit nietig is vanwege het feit dat de werkzaamheden ten behoeve van de dakterrassen al waren gestart vóórdat de vergadering van eigenaars haar toestemming had gegeven.

Het Gerechtshof deelt deze mening niet. De splitsingsakte verbiedt een eigenaar om zonder een voorafgaande toestemming van de vergadering van eigenaars over te gaan tot bijvoorbeeld het realiseren van een opbouw. Dit verbod brengt volgens het Gerechtshof niet met zich dat een besluit om toestemming te verlenen nietig is,  indien voorafgaand aan dit besluit de werkzaamheden reeds zijn gestart.

Deze uitspraak is echter geen vrijbrief voor eigenaren om al over te gaan tot uitvoeren en pas achteraf toestemming te verzoeken aan de vergadering van eigenaars. De vergadering kan immers met goede reden de toestemming weigeren. De desbetreffende eigenaar loopt in dat geval het risico dat het reeds gerealiseerde werk ongedaan dient te worden gemaakt en eventuele schade (geleden door derden/andere eigenaren/de VvE) dient te worden vergoed.

Heeft u vragen over besluiten ten aanzien van op-, aan-, onder- of bijbouw , aarzelt u niet contact met op te nemen met mr. A. El Fathi.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.