Rijssenbeek Advocaten, 28 juni 2022

Rijssenbeek VvE-dag 3 november 2022

Rijssenbeek Advocaten nodigt u van harte uit voor de Onderwijsdag op 3 november 2022, speciaal gericht op VvE-beheerders en (particuliere) bestuurders. Rijssenbeek Advocaten staat al meer dan 30 jaar VvE’s met raad en daad bij. Tijdens de workshops krijgt u praktische handvatten aangereikt die direct bruikbaar zijn in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast is er een gezamenlijk plenair gedeelte en sluiten we af met een borrel waar gelegenheid is om elkaar te spreken.

PROGRAMMA

12:00-13:00 uur:       bezoek Spoorwegmuseum (optioneel)
13:00-13:20 uur:       ontvangst
13:30-14:30 uur:       workshop ronde 1
14:30-15:15 uur:        pauze/plenair gedeelte
15:15-16:15 uur:         workshop ronde 2
16:15 uur:                      afsluitende borrel

 

De workshops worden in twee rondes gegeven. Elke ronde kunt u één workshop naar keuze bijwonen. Enkele workshops worden zowel de eerste als de tweede ronde gegeven. Inhoudelijk zijn dit dezelfde workshops. Onderaan deze uitnodiging vindt u een korte toelichting op de verschillende onderwerpen.

Voor de eerste ronde kunt u één van de volgende onderwerpen kiezen:

Onderwerpen Workshop
Ronde 1
13:30 – 14:30 uur
Introductie appartementsrecht Op-/aanbouw en dakterrassen Verzekeringen Vergadering Handhaving en overlast

 

Voor de tweede ronde kunt u één van de volgende onderwerpen kiezen:

Onderwerpen Workshop
Ronde 2
15:15 – 16:15 uur
Bouw Verduurzamen zonnepanelen en laadpalen Incasso Vergadering Handhaving en overlast

 

Introductie appartementsrecht 
Deze workshop is interessant voor (beginnend) bestuurders en beheerders. De inhoud van de akte van splitsing, het doel van de VvE en de taak van het bestuur zijn onderwerpen die tijdens deze workshop aan bod komen.

Op-/aanbouw en dakterrassen 
In deze workshop bespreken wij hoe als VvE/beheerder om te gaan met aanvragen voor op- en aanbouwen en het realiseren van dakterrassen. Wat is het verschil tussen het realiseren van (bouw-)werken binnen de privé- en gemeenschappelijke gedeelten? Wanneer kan worden volstaan met een enkele toestemming van de vergadering van eigenaars en in welke gevallen dient de akte van splitsing te worden gewijzigd?

Verzekeringen
Tijdens deze workshop lichten wij toe voor welke schades de VvE aansprakelijk is en hoe de VvE zich tegen bepaalde risico’s moet en kan verzekeren. Tevens bespreken wij welke verzekeringen de VvE verplicht is af te sluiten en hoe moet worden omgegaan met uitgekeerde schadepenningen en het eigen risico bij een verzekering.

Vergadering 
De volgende onderwerpen komen in deze workshop aan bod: de taken en bevoegdheden van de voorzitter van de vergadering, digitaal vergaderen, spoedwet Covid-19, oproeping, agenda, nagekomen punten, volmachten, quorum, tweede vergadering, wijze van stemmen en benodigde meerderheid, handhaving orde, verschillende modelreglementen en tot slot de vergadering van hoofd- en ondervereniging.

Handhaving en overlast 
In deze workshop bespreken wij de mogelijkheden die de VvE heeft bij overlast. Op grond waarvan kan de overlast veroorzakende eigenaar en de overlast veroorzakende huurder/gebruiker aangesproken worden. En een voor de praktijk belangrijke vraag: wanneer moet de VvE nu wel en wanneer niet optreden?

Verduurzamen zonnepanelen en laadpalen 
In deze workshop bespreken wij wat er nu wel en niet onder verduurzaming wordt verstaan, of de VvE verplicht is tot verduurzaming en de vraag of verduurzaming als onderhoud is te kwalificeren. Ook de besluitvorming rondom verduurzamingsmaatregelen komt aan bod en we bespreken de wijze van financiering.

Incasso
Tijdens deze workshop doorlopen wij het gehele incassotraject van begin tot eind. Denk daarbij aan de eerste aanschrijving van de niet betalende eigenaar door de VvE, de daarop volgende sommatie(s), het starten van een gerechtelijke procedure en in het uiterste geval, het leggen van beslag en/of een noodgedwongen executieverkoop.

Bouw
Behandeld wordt de rol van de VvE bij oplevering, belangrijke termijnen, tijdig klagen, verschil garantieregeling en verborgen gebreken. Tot slot ontvangt u het stappenplan ‘Hoe te handelen bij een gebrek’.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via een e-mail aan events@rijssenbeek.nl. De kosten zijn € 62,50 (exclusief BTW) per persoon per workshop. Dit is inclusief een bezoek aan het Spoorwegmuseum. In de e-mail dient u aan te geven welke workshops u wilt volgen. Per gevolgde workshop is voor VvE-beheerders 1 PE punt te behalen. Er zijn slechts 200 plekken, dus schrijf u tijdig in.

Wij zien en spreken u heel graag op 3 november!

Rijssenbeek Advocaten
Hét appartementsrechtkantoor van Nederland

 

Lees ook

Norbert Rijssenbeek 1948-2022

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van mr. Norbert Rijssenbeek.

Lees volledig bericht